Szervezeti felépítés

Jelenleg a következő struktúrában működik a szervezet.
A szervezeti egység vezetője az informatikai igazgató.
Közvetlen irányítása alá tartozik a Titkárság.
A Titkárság látja el a főosztály működéséhez kapcsolódó igazgatási, gazdasági feladatokat.

Az Üzemeltetési Osztály felel az Egyetem informatikai infrastruktúrájának üzemeltetéséért, fenntartásáért.
Ide tartoznak a szerverek-, alkalmazások- és az informatikai- és telefonos hálózat üzemeltetésével, fejlesztésével foglalkozó kollégák.

Az Ügyfélszolgálati Osztály felel a felhasználók munkájának közvetlen informatikai és oktatástechnikai támogatásért.
Ezen egységkeretében működik a Központi Informatikai Ügyfélszolgálat, amelynekelsődleges feladata a felhasználükkal történtő kapcsolattartás, a hibák, kérések összegyűjtése, továbbítása az üzemeltető és támogató kollégák számára.
A központban, illetve a különböző telephelyeken kihelyezett támogató munkatársak látják el a munkaállomások felügyeletét, karbantartását, a felhasználók közvetlen támogatását.