Történet - kezdetektől napjainkig

2002 - Szervezet létrehozása: központi informatikai szervezet lérehozása
Létrejön az Informatikai Hivatal (IH), a stratégiai rektorhelyettes felügyelete alatt.
A Hivatal három osztályból áll:
- Telekommunikációs Osztály
- Hálózati Osztály
- Informatikai Rendszerek Üzemeltetése Osztály
A szervezeti egység feladatköre a központi infrastruktúra, a központi szolgáltatások biztosítása, illetve a központi szervezeti egységek informatikai támogatása.

2006 - Jelentős változások történtek ebben az évben:
Szervezeti váltzosás: Megszűnnek az osztályok a Hivatalon belül.
Szervezeti változás: Informatikai Hivatal átkerül a KDKL alá
Név változás: Informatikai Hivatal helyett Informatikai Központ (IK)

2009 - Szervezeti változás: az Informatikai Központ átkerül a Főtitkári közvetlen irányítása alá

2012 - Működési változás: az informatika megerősítése informatikai igazgató kinevezésével.

2015-03 - A kancellári rendszer bevezetése, illetve a hatályba lépő új SzMSz számos változást hozott:
- a szervezeti egység átkerült a Kancellár felügyelete alá;
- a központ ezentúl Informatikai Főosztály (IFO) néven működik;
- a vezető új titulusa informatikai főosztályvezető;
- létrejön az Üzemeltetési és az Ügyfélszolgálati osztály, akiknek a munkáját koordinátorok irányítják.
- a feladatkör kibővült a teljes egyetemi informatikára, nem csak a központi szervezeti egységekre.

2016-01 - Az osztályok élére osztályvezetők kerülnek kinevezésre.
2016-02 - A Budai Campus BCEről törtétő (re)integrációját követően a Campus Igazgatóság informatikus munkatársai átkerülnek az IFO kötelékébe