Útmutató hallgatók számára az intézményi informatikai rendszerek eléréséhez

1. SZIE azonosító

A Szent István Egyetemen (továbbiakban Egyetem) az informatikai rendszerek elérése egységes felhasználói azonosítóval történik. Ezt az azonosítót SzIE azonosítónak nevezzük, a hallgatók esetén megegyezik a Neptun azonosítóval.
Az azonosító, illetve a hozzá kapcsoló e-mail fiók automatikusan létrehozásra kerül a jogviszony létrejöttekor. A fiók le van tiltva, aktiválásig nem használható.
Az azonosító aktiválása a https://joker.szie.hu oldalon tehető meg, kezdeti jelszóként az Ne szócska után a felhasználó születési dátumát megadva (pl. Ne19850206). A fiók aktiválása egy kötelező jelszócsere keretében valósul meg.

2. Levelezés
Az Egyetem a hallgatók számára automatikuan, alanyi jogon biztosít hallgtói e-mail fiókokt.
A hallgatói fiókok a Neptun tanulmányi rendszerben lévő nyilvántartás alapján készülnek, az élő (aktív vagy passzív) jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára.
Az e-mail cím formátum általános alakja: vezeteknev.keresztnev@hallgato.uni-szie.hu
A címek létrehozásakor névegyezé esetén egy sorszám kerül a név végére. Pl: Gipsz.Jakab.5@hallgato.uni-szie.hu
A HÖK tagjainak címei vezeteknev.keresztnev@hok.uni-szie.hu formátumúak.
A PhD hallgatók kettős státuszukból adódóan megkülönböztető címet kapnak: vezeteknev.keresztnev@phd.uni-szie.hu. Ez továbbra is hallgatói cím, hallgatói fiók, hallgatói jogosultságokkal!
A hallgatók (beleértve a HÖK tagokat, a vendéghallgatókat (pl. Erasmus), illetve a PhD hallgatókat is) a hallgatói jogviszonyuk ideje alatt jogosultak a szolgáltatás elérésére. A hallgatói jogviszonyuk megszűnésével a hozzáférésük automatikusan letiltásra kerül!
Figyelem! Az abszolvált státusszal automatikusan megszűnik a hallgatói jogviszony és így a hozzáférés is!
(Tehát könnyen előfordulhat, hogy mire államvizsgázni fog már nem fog tudni bejelentkezni a SZIE rendszereibe!)

2.1. Levelezés elérése

A létrehozott SZIE azonosítók létrehozáskor nem aktívak. Ez azt jelenti, hogy létrehozott fiókkl a fiók aktiválásáig nem lehet bejelentkezni a munkállomásokra, levelezésbe.
A fiók a https://joker.szie.hu oldalon történő aktiválást és kötelező jelszó cserét követően használható, addig letiltott állapotban marad, nem alkalmas a központi azonosítást használó szolgáltatások elérésére!

A rendszerben létrejön felvételkor a SZIE azonosító, de az e-mail fiók csak az Office 365 szolgáltatásba történő első bejelentkezéstől él, addig nem aktív, oda nem érkeznek meg a levelek!
Az új e-mail cím eléréséhez, illetve az Office365 szolgáltatás használatához jelentkezzen be a https://o365.eduid.hu/ címen.
Válassza ki az intézményválasztó listából a Szent István Egyetemet. A rendszer átirányítja az intézményi authentikációs oldalra. Itt adja meg a SZIE azonosítóját, és a hozzá tartozó jelszót.
A rendszer sikeres bejelentkezés után átirányítja az Office365 oldalára.

3. Vezeték nélküli internet kapcsolat - Eduroam szolgáltatás
Az Egyetem területén elérhető hallgatók számára is a vezeték nélküli internet kapcsolat.

Az eduroam szolgáltatás igénybe vételéhez a SZIE felhasználóknak előbb a JoKeR felületen aktiválniuk kell a szolgáltatást.
A szolgáltatás jelenleg a SZIE alábbi telephelyein érhető el:
Budai Campus, (1118, Budapest, Villányi út 29-43.)
Gödöllői Campus (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.)
Szarvasi Campus, (5500, Szarvas, Szabadság út 1-3.)
Ybl Campus (1146, Budapest, Thököly út 74)
(A szolgáltatás várhatóan a SZIE többi telephelyén is bevezetésre kerül.)

Kapcsolódás az eduroam hálózathoz:
Bejelentkezni a SZIE azonosítóval és a hozzá tartozó jelszóval lehet, a következő szintaktika szerint: neptunkod@szie.hu.
A különböző rendszerek beállítási útmutatói megtalálhatók az http://ik.szie.hu/hu/wifi_connect oldalon.

4. Számítógépes laborok
A SzIE azonosítóval, és a JoKeR felületen beállított jelszóval lehetséges a bejelentkezés a számítógépes laborok munkaállomásaira a következő Campusokon:
- Budai Campus
- Gödöllői Campus
A többi campuson jelenleg helyi felhasználói névvel és jelszóval történik a géptermekbe történő bejelentkezés.

5.E-learning

A rendszer lehetőséget nyújt az ismeretek önálló, saját tempóban történő elsajátítására, ellenőrző kérdések, feladatok, segítségével az önellenőrzésre, ugyanakkor maga a vizsgáztatás is megvalósítható itt. A tanulási folyamat támogatásaként lehetőséget biztosít a kapcsolattartásra a kurzusok oktatói, illetve hallgatói között is.
Bejelentkezés a felületre a SZIE azonosítóval és jelszóval történik a http://elearning.szie.hu címen.

6. Tanulmányi rendszer - Neptun

Neptun rendszer egy elektronikus tanulmányi rendszer a felsőoktatási intézmények részére.
A Neptun rendszer elsősorban a tanulmányi adatok és képzési kimenetek kapcsán okiratok kiállítására és nyilvántartásra szolgál, de egyben egy kommunikációs és adatszolgáltató felület is, mely személyi adatok, oktatásszervezési feladatok, pénzügyi feladatok ellátására szolgál.
A Neptun modulokból épül fel, ezeket az érintett felhasználói csoportok használják.
Az adatokhoz való hozzáférést, ill. jogosultságot a meghatározott jogosultsági kör használja, a hallgatók számára ezt a jogosultságot a beiratkozáskor adjuk meg, vagy az azt megelőző időszakban küldjük meg.
Mire használhatja a hallgató a Neptunt?
A hallgató elsősorban a tanulmányi előmenetelét tarthatja számon a képzéshez kapcsolódó mintatantervben, mely itt jelenik meg, jelentkezik a tárgyakra, esetlegesen órarendet állít össze, itt történik a vizsgákra jelentkezés, befizetési kötelezettség és ösztöndíj kifizetés, diákhitel ügyintézési lehetőség, diákigazolvány igénylés, kérelemmel kapcsolatos teendők stb.
A rendszer elérhető a neptun.szie.hu portálról.
A Neptun rendszer helyi jelszót használ, ami külön kezelődi a központi azonosítást használó többi rendszertől, így a Neptunban használt jelszóval csak a Neptunba lehet bejelentkezni, az a többi rendszerben nem lesz automtatikusan érvényes!